Beschrijving Privacyreglement:

Het privacyreglement schrijft voor hoe TalentXL met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleid.

 1. Privacyreglement:TalentXL begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een zorgdossier (persoonsdossier) aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, indicatiebesluit, zorgovereenkomst, zorgplan, evaluatieplan, en alle door de ouder(s) verzorger(s) van de deelnemer aangeleverde documenten.Kortom het zorgdossier bevat alle relevante informatie die nodig kan zijn om iemand

  optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg.

  Dit zorgdossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf, zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de begeleider(s) van TalentXL, die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft.

  Toestemming geven:

  Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen

  zonder toestemming van de deelnemer en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).

  Rechten van deelnemers:

  Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van

  bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de begeleider(s) van TalentXL.

  Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

  Bij TalentXL worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe

  geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben.

  Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van TalentXL. De begeleider(s) van TalentXL mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.